Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu

  • W przypadku wad produktów reklamację należy składać w formie pisemnej oraz dostarczyć wadliwy towar pod adres: 51-648 Wrocław, ul. Olszewskiego 150/1.

  • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep reklamowanego produktu.

  • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy i odesłany na koszt sprzedającego do nabywcy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  • Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja na zasadach tam określonych.

  • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

O reklamacjach można przeczytać w punkcie 6 Regulaminu

ZWROTY

  • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). Zwracany produkt nie może nosić znamion używania, musi mieć kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży i produktu.
  • W przypadku odstąpienia od umowy obsługa sklepu niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Klienta o planowanym zwrocie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów technicznych zwrotu.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: 51-648 Wrocław, ul. Olszewskiego 150/1. Oświadczenie można także przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@twojpies.com . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny tutaj lub pod adresem mailowym sklep@twojpies.com
  • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem jeśli nie było to wcześniej uzgodnione z obsługą sklepu.

O zwrotach można przeczytać w punkcie 8 Regulaminu

{nocache:0f6054bc08a45ca79aa823a8bbc72ca7#0}